danas je 16.8.2022

Prilog V. - Posebne definicijeGarancija

1.1.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 42. - LikeriGarancija

1.1.2022, Narodne Novine, 61/2009, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 35. - 38.Garancija

1.1.2022, Narodne Novine 81/13, 14/14, 30/15, 115/18, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom