danas je 7.6.2023

Komentar zakona povezanih s hranom
Glavni urednik

Glavni urednik

Online knjiga Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja  ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se  omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Online knjiga uz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama.

Znate li jesu li Vaši postupci uvijek u skladu sa zakonom?
Želite li biti sigurniji u svoje postupke?
Pronađite odgovore u ovoj online knjizi.

Temelj za donošenje Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (“Narodne novine” br. 52/21., u nastavku: Zakon) ponajprije je provedba obvezujuće Uredbe (EU) 2017/625. Zakonom se (prema njegovom predlagatelju) omogućava stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu te nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane.

Osim toga, Zakonom se uspostavlja jedinstveni zakonodavni okvir za organizaciju službenih kontrola u svrhu poboljšanja učinkovitosti službenih kontrola te osiguranja visoke razine zaštite od rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja, kao i razine zaštite okoliša. Uz to, Zakonom se utvrđuju nadležna tijela za sva područja obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) 2017/625 i njihove zadaće vezano uz organizaciju, provedbu i koordinaciju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, financiranje službenih kontrola, načine administrativne pomoći i suradnje, komunikacije i izvješćivanja, granične kontrolne postaje, kontrolne točke, ostale granične prijelaze i carinska mjesta za uvoz, daljnji prijevoz pošiljaka, pristojbe i naknade za službene kontrole, uređenje sustava službenih i referentnih laboratorija, uspostavljanje računalnog informacijskog sustava za upravljanje informacijama i podatcima u vezi sa službenim kontrolama te prekršajne odredbe.

Koje su prednosti online knjige?

  • brz i jednostavan pristup informacijama,
  • aktualnost sadržaja,
  • mogućnost printanja pojedinačnih članka ili slanja mailom,
  • redovno ažuriranje svih zakonodavnih promjena,
  • moderna tražilica koja se temelji na Google načinu pretraživanja

 

Tko su autori knjige?

  • Kristian Plazonić, dipl.iur.
  • Tomislava Furčić, dipl.iur.
  • Koraljka Knezić, dipl.ing.preh.teh.
 
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Trenutno nema online seminara, ali novi će biti dostupni uskoro.