danas je 16.8.2022

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1155/2013 o izmjeni Uredbe (EU)Garancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

UREDBA (EU) br. 1169/2011Garancija

1.1.2022, Tomislava Furčić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/775Garancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Uredba komisije (EU) br.115/2010Garancija

1.1.2022, Narodne novine 126/2013, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i VijećaGarancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 1. - Područje primjeneGarancija

10.6.2022, Narodne novine, 27/2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinuGarancija

10.6.2022, Narodne novine 27/2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 2. - Veza s propisima Europske unijeGarancija

1.1.2022, Narodne novine, 32/2019, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Poglavlje VII.- Prijelazne mjere i završne odredbeGarancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 34.Garancija

1.1.2022, Narodne Novine 81/13, 14/14, 30/15, 115/18, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 1.Garancija

1.1.2022, Tomislava Furčić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 9.Garancija

1.1.2022, Narodne Novine, 56/2013, 56/2016, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Veza s propisima Europske unije - Članak 2.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Pojmovi - Članak 4.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 2.Garancija

1.1.2022, Narodne Novine, 11/2020, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Ispravak Provedene uredbe Komisije (EU) 2018/775Garancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

I. Opće odredbe - Članak 1.Garancija

11.1.2022, Narodne Novine, 56/2013, 56/2016, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 10.Garancija

1.1.2022, Narodne Novine, 56/2013, 56/2016, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 78/2014 o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1169/2011Garancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Ovlasti Državnog inspektorata - Članak 49.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 38. - Nacionalne mjereGarancija

1.1.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 4. - Nadležna tijelaGarancija

1.1.2022, Narodne novine, 32/2019, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 7.Garancija

1.1.2022, Narodne Novine, 56/2013, 56/2016, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Temeljne odredbeGarancija

10.6.2022, Narodne novine, 27/2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

UREDBA (EU) 2019/787 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆAGarancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Preuzimanje državnih službenika - Članak 88.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Veterinarska inspekcija - Članak 51.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 3. - PojmovnikGarancija

8.6.2022, Narodne novine, 63/2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Poglavlje I. - Predmet, područje primjene i definicijeGarancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 50. - Prijelazne mjereGarancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 2.Garancija

1.1.2022, Narodne Novine, 69/2017, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 9. - Učestalost i metode provedbe kontrola udjela vode u mesu peradiGarancija

8.6.2022, Narodne novine, 63/2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 33.Garancija

1.1.2022, Tomislava Furčić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Višegodišnji nacionalni planovi službenih kontrola - Članak 68.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Službene kontrole koje obavljaju službenici Carinske uprave i policijski službenici - Članak 55.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić. dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Fitosanitarna inspekcija - Članak 53.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Pojmovi - Članak 3.Garancija

1.1.2022, Narodne Novine, 62/2018, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 49. - Stavljanje izvan snageGarancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 40. - Postupci i zahtjevi te planiranje i izvješćivanje i kontrolnim aktivnostimaGarancija

1.1.2022, Eur-Lex, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Članak 2. - Dodjela potporeGarancija

10.6.2022, Narodne novine, 55/2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Nadležna tijela i opće obveze - Članak 5.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Državni inspektorat - Članak 6.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Ovlasti ministarstva odgovornog za poljoprivredu - Članak 48.Garancija

11.1.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Posebna pravila o službenim kontrolama i za mjere koje poduzimaju nadležna tijela u vezi s biljnim zdravstvom - Članak 28.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Označavanje, Članak 3.Garancija

1.1.2022, Narodne Novine, NN 11/2019, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Posebne odredbe za daljnji prijevoz pošiljke - Članak 61.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom

Područje primjene - Članak 3.Garancija

1.1.2022, Kristian Plazonić dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Komentar zakona povezanih s hranom